Professionals in NAH Scholing

 • Voor juiste begeleiding bij NAH
 • Rijk cursusaanbod op maat
 • Voor professionals
 • Betrokken docenten
 • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Supervisie voor medewerkers rondom mensen met NAH

Supervisie voor medewerkers rondom mensen met NAH

Supervisie

Supervisie is een leermethode voor beroepsbeoefenaars waarin communicatie tussen de werker en de ander een belangrijke rol speelt. In de supervisie spreken we van spiraalvormig leren: thema’s keren terug. Door deze thema’s iedere keer vanuit een ander gezichtspunt te bekijken, krijgt u hier meer inzicht in. Naast inzicht, zijn (ervarings)leren en (beroepsmatig) handelen belangrijke supervisiethema’s.

Doelstelling

Medewerkers leren op een specifieke manier hoe zij hun vakbekwaamheid kunnen verwerven of verbeteren.

Competenties

 • Denken, voelen, willen en doen (handelen) op elkaar afstemmen;
 • Tegelijkertijd stemt u deze zaken af op uw functioneren in de concrete werksituatie.

Programma

Supervisie bestaat uit een aantal gesprekken, individueel of in groepsverband. Tijdens deze gesprekken vertelt u hoe u aan het werk bent en wat u tegenkomt en bezighoudt. Een supervisor is een professionele leerbegeleider. De supervisor helpt na te denken door:

 • Vragen te stellen;
 • Suggesties te doen over hoe met situaties om te gaan;
 • Mogelijkheden te laten zien om het werk te verbeteren.

Werkwijze

In de supervisie gaat het om de koppeling van persoon en beroep. Supervisie beweegt zich in het spanningsveld tussen twee polen:

 • Persoonlijke identiteit
 • Beroepsidentiteit

Vooropleidingseisen

 • Een minimale vooropleiding op HBO niveau is wenselijk

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail