Professionals in NAH Scholing

  • Voor juiste begeleiding bij NAH
  • Rijk cursusaanbod op maat
  • Voor professionals
  • Betrokken docenten
  • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Mensen die werken binnen de WMO/Gemeente

Mensen die werken binnen de WMO/Gemeente

Herkennen en erkennen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vraagt specifieke deskundigheid.

Doelstelling

Het doel van de cursus is de signalen herkennen die kunnen duiden op aanwezigheid van NAH.

De cursist krijgt basale kennis over NAH. Door inzicht in de werking van de hersenen en de hersenveranderingen bij beschadiging ontstaat een andere kijk op specifiek gedrag.

Competenties

Een deelnemer kan na de cursusdag:

  • Een aantal belangrijke oorzaken en gevolgen van NAH schetsen;
  • In een vroeg stadium herkennen dat het gaat om een persoon met NAH;
  • In de begeleiding en advisering keuzes maken die geënt zijn op inzicht in de specifieke dynamiek die in gedragingen, emoties en verwerkingsreacties zichtbaar zijn.

Indeling

Dit is een incompany cursus en wordt inhoudelijk op maat gemaakt. Uw wensen en behoeften zijn leidend voor de inhoud van de cursus. Het gewenste aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.

Programma

Professionals in NAH adviseert voor medewerkers WMO minimaal 2 dagdelen cursus. Het eerste deel bestaat uit het aanreiken van basiskennis, terwijl het tweede deel een verdieping van deze kennis aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk behelst. Daarbij wordt een stuk van dit dagdeel verzorgd door ervaringsdeskundigen die daarvoor scholing hebben gevolgd.

Werkwijze

We sluiten aan bij de al aanwezige kennis. Moeilijke begrippen vermijden we consequent. We reiken praktische tips aan voor de praktijk waarin u mensen met NAH ontmoet.

Vooropleidingseisen

Een minimale vooropleiding op HBO niveau is wenselijk

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail