Professionals in NAH Scholing

 • Voor juiste begeleiding bij NAH
 • Rijk cursusaanbod op maat
 • Voor professionals
 • Betrokken docenten
 • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Gesprekken voeren met mensen met NAH

Gesprekken voeren met mensen met NAH

U kunt niet niet communiceren

In gesprek met een cliënt met NAH kunt u als hulpverlener in ingewikkelde situaties terechtkomen. De cliënt kan anders reageren dan u verwacht. U vraagt zich dan af op welke wijze u het beste kunt communiceren. Het is van belang om te achterhalen wat de oorzaak is dat de communicatie niet altijd vlekkeloos verloopt. Heeft het te maken met: het gedrag, de communicatie of, de bejegening van de cliënt en/of de hulpverlener?

In deze cursus worden handvatten aangereikt voor de wijze van communiceren met cliënten met NAH, om zo tot een juiste bejegening van cliënten te komen.

Doelstelling

Inzicht geven en bewust worden van eigen houding en gedrag.

Competenties

De hulpverlener is in staat om met een cliënt met NAH op een professionele en doelgerichte wijze te communiceren. De hulpverlener werkt binnen de cursus aan de volgende competenties:

 • Inzicht krijgen in welke factoren een rol kunnen spelen in de communicatie met een cliënt;
 • Inzicht krijgen en het bewust worden van de eigen mogelijkheden en belemmeringen binnen de gespreksvoering met een cliënt;
 • Het effectief gebruik maken van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 • De verschillende gesprekstechnieken kunnen toepassen.

Werkwijze

Door het gebruik van praktische oefeningen kan de cursist tot andere inzichten komen en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van communicatie met de cliënt. 

Programma

Onderdelen die door middel van praktische oefening aan de orde komen zijn:

 • Actief luisteren - vragen stellen
 • Doorvragen - samenvatten

Confronteren - feedback geven

Vooropleidingseisen

 • Een minimale vooropleiding op HBO niveau is wenselijk

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail