Professionals in NAH Scholing

 • Voor juiste begeleiding bij NAH
 • Rijk cursusaanbod op maat
 • Voor professionals
 • Betrokken docenten
 • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Cursus interculturele begeleiding

Cursus interculturele begeleiding

Begeleiding geven aan iemand met een andere culturele achtergrond is niet altijd vanzelfsprekend. Wat doet u bijvoorbeeld als iemand zijn medicatie niet wil slikken gedurende de vastenperiode? De cursus interculturele begeleiding geeft aandacht aan hoe effectief te communiceren met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. 

Doelstelling

Het vergroten van inzicht, competentie en kennis om zo culturele misverstanden op te sporen en op te lossen. De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de begeleider zal versterken door culturele afkomst te (h)erkennen.

Competenties

 • U bent bekend met de wijze waarop cultuur de communicatie beïnvloedt;
 • U kunt beter aansluiten bij uw cliënt doordat u een specifieke manier van bevragen kan toepassen;
 • ​U kunt over de grenzen van uw eigen cultuur heen communiceren.

Indeling

Dit is een incompany cursus en wordt inhoudelijk op maat gemaakt. Uw wensen en behoeften zijn leidend voor de inhoud van de cursus. Het gewenste aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.

Programma

Professionals in NAH adviseert een cursus van 2 dagen. Essentiële aandachtspunten komen aan de orde en u krijgt inzicht in culturele verschillen én overeenkomsten. We staan daarnaast stil bij de gevolgen van migratie op gezondheid en de invloed van cultuur op ziektebeleving. Tevens besteden we aandacht aan de bewustwording van onze eigen ‘heilige huisjes’, bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw. Hoe gaat u daarmee om in een conservatief gezin, waar daar anders over wordt gedacht? Hoe zorgt u ervoor dat uw overtuiging de begeleiding niet in de weg zit?  

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Culturele dimensies die de begeleiding beïnvloeden;
 • Migratie en gezondheid;
 • Thema’s zoals eer, trots en schaamte;
 • Religieuze invulling van ziektebeleving.

Werkwijze

De cursus biedt geen blauwdruk van bepaalde culturen, maar handvatten die u in de begeleiding helpen om culturele misverstanden op te sporen en op te lossen. We werken vanuit een systeemtheoretische visie op diversiteit.

Vooropleidingseisen

Een minimale vooropleiding op HBO niveau is wenselijk

Trainer

Femke Boers is cultureel antropoloog en voorheen docent en tutor Culturele Antropologie aan de  Universiteit Utrecht. Sinds begin 2013 werkt Femke als begeleidster voor Professionals in NAH. 

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail