Professionals in NAH Scholing

 • Voor juiste begeleiding bij NAH
 • Rijk cursusaanbod op maat
 • Voor professionals
 • Betrokken docenten
 • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Gedragsverandering na hersenbeschadiging

Gedragsverandering na hersenbeschadiging

Begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten vraagt specifieke deskundigheid.

Doelstelling

De cursus biedt een goede basis voor deskundigheid. Door basaal inzicht in de werking van de hersenen en de hersen-veranderingen bij beschadiging ontstaat een gefundeerde kijk op specifiek gedrag. Het doel van de cursus is de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten. 

Competenties

Een deelnemer kan na de cursus:

 • De belangrijkste oorzaken en gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel schetsen.
 • In overleg met collega’s een profielschets maken of helpen maken van een cliënt met NAH.
 • In de zorgverlening  en begeleiding  adequate keuzes maken die geënt zijn op inzicht in de specifieke dynamiek die in gedragingen, emoties en verwerkingsreacties zichtbaar is.
 • Kritisch kijken naar de eigen waarden en normen in relatie tot wat professioneel noodzakelijk is.

Indeling

Dit is een incompany cursus en wordt inhoudelijk op maat gemaakt. Uw wensen en behoeften zijn leidend voor de inhoud van de cursus. Het gewenste aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.

Programma

 • Professionals in NAH adviseert een zesdaagse cursus. Deze cursus bestaat uit vier dagen basiskennis en twee dagen verdieping van deze kennis. De dagen waarin de verdieping van de kennis plaatsvindt, geven we drie tot zes maanden later. De cursisten hebben dan de gelegenheid gehad om zich de basiskennis eigen te maken.
 • De zaken waar het in de cursus vooral om draait, zijn toegankelijkheid voor de cliënt en betrokkenheid bij de praktijk.
 • Tussen de lesdagen door vragen we van de deelnemers om delen van de cursusstof door te nemen en een praktijkopdracht te maken.

Studiebelasting

Per cursusdag  wordt er gemiddeld 4 uur thuisstudie verwacht: Diverse hoofdstukken uit boeken lezen en voorbereidingen casuïstiek. 

Werkwijze

Er is veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiekbespreking. Moeilijke begrippen vermijden we consequent. We gebruiken videomateriaal en we reiken praktische tips aan voor de praktijk.

Vooropleidingseisen

Bij open inschrijving is een minimale vooropleiding op HBO niveau 
Bij een incompany training passen we onze opleiding aan aan het niveau van de cursisten

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail