Professionals in NAH Scholing

 • Voor juiste begeleiding bij NAH
 • Rijk cursusaanbod op maat
 • Voor professionals
 • Betrokken docenten
 • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Gespreksvoering rondom euthanasievragen na hersenletsel

Gespreksvoering rondom euthanasievragen na hersenletsel

De cursus bereidt u, als begeleider, voor op een mogelijke euthanasievraag van een cliënt.

Doel

U krijgt inzicht in uw positie en rol als begeleider in dit proces; u bent in staat om de cliënt en de omgeving op een betrokken en professionele manier in dit proces te begeleiden.

Inhoud

 • In de cursus beginnen we met de inkadering van het euthanasiedebat in Nederland. Een kort overzicht van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen;
 • Euthanasie wordt geplaatst ten opzichte van andere vormen van (zelfgekozen) levensbeëindiging;
 • Daarnaast komen de praktische kanten van een euthanasieprocedure aan bod;
 • Vervolgens werken we aan de hand van ingebrachte casussen.

Per casus worden de volgende onderwerpen belicht:

 • De begeleider
  Welke dilemma’s ervaart u, hoe kunt u de cliënt goed begeleiden, welke positie heeft u ten opzichte van familieleden, artsen en andere betrokkenen;
 • De cliënt
  Hoe ziet zijn/haar situatie eruit, wat is de achtergrond en de motivatie voor de euthanasievraag;
 • De sociale omgeving van de cliënt
  Welke naastbetrokkenen zijn er, wat is hun relatie tot de cliënt;
 • De artsen en andere professionele betrokkenen
  Welke rol spelen zij, wat is hun positie en houding.

Werkwijze

Door het werken met ingebrachte casussen onderzoeken we enkele concrete situaties nauwkeurig en van verschillende kanten. Door zo te werken leren we van elkaar en bouwen we gezamenlijk kennis op over dit onderwerp. 

Het euthanasievraagstuk is verbonden met grotere thema’s, die in de cursus verdiept zullen worden:

 • Morele dilemma’s rondom euthanasie;
 • Zingeving en betekenisgeving, de relationele kant en de blinde vlek;
 • Hoe doe je dat, iemand dood maken? Inleven in de positie van de arts;
 • Een waardig einde of de kunst van het sterven. Cliënt en omgeving begeleiden richting de dood.

Vooropleidingseisen

 • Een minimale vooropleiding op HBO niveau is wenselijk

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail